47. კახეთი – 7 წთ.

თომა ჩაგელიშვილი – ზნეობის კიდობანი