49. მადლიანი სტეფანწმინდა – 30 წთ.

ზნეობის კიდობანი