51. გალობის რაინდები – 20 წთ.

ნანა ჯანელიძე – ზნეობის კიდობანი