57. არაქართველი წმიდანები საქართველოში – 2 წთ.

აკაკი მინდიაშვილი – ზნეობის კიდობანი