59. სხალთის ზარები – 30 წთ.

სტუდია გუთანი – ზნეობის კიდობანი