60. მამულიშვილური განაჩენი – 17 წთ.

ზნეობის კიდობანი