7. მჯდომარე ანასტასია – 6 წთ.

საქართველოს წყაროსთვალი