9. ცას აწვდენილი დედის ვედრება – 6 წთ.

საქართველოს წყაროსთვალი