28 . ღვთისმშობლის კვართი – 5 წთ.

ჟურნალისტის დღიურები – ზნეობის კიდობანი